Förändringsarbete kräver mod, fokus, närvaro, tid, tålamod och engagemang av dig och din organisation.

Något av det roligaste vi på Mind of You vet, är att få processa förändring och utveckling. Charlott Clementz
Vi processleder förändringsarbete med fokus på Medvetenhet, Intresse, Nytänkande och utgår alltid ifrån Dina behov.

Kontakta oss, så berättar vi gärna mer.


Mind of you

Var rädd om dig själv och dina relationer. Med goda relationer ökar dina förutsättningar för att må bra och nå framgång i det du vill.

Läs mer

Träning i mindfulness ökar din förmåga att vara mer närvarande, fokusera samt lära känna dig själv och dina reaktioner. Verktygen är mycket effektiva mot stress och ökar din acceptans för allas olika perspektiv.

Vi arbetar med mindfulness som verktyg i ledarskap- och verksamhetsutveckling, för att öka medvetenhet, intresse och nytänkande. Upplägget utgår alltid ifrån dina eller din verksamhets behov.

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa just dig, individuellt eller i grupp.

Jag känner att jag kan koncentrera mig lättare nu och jag blir lugnare för varje övning.Sigge 3A Rosenfeldtskolan


Mind of monsters

Fokus- och koncentrationsträning för barn och ungdomar.

Media rapporterar ofta kring barn och unga som mår dåligt. Aldrig tidigare har det skrivits ut så mycket läkemedel till barn och unga i syfte att hantera koncentrationsförmåga och bibehålla fokus. Samtidigt vill samhället öka företagsamhet, kreativitet och innovationsförmåga hos våra barn för en tryggad samhällsutveckling.

Läs mer

Med träning i mindfulness rustar vi våra barn och unga att hantera livets svängningar och hitta lösningar till de situationer de ställs inför. Det finns vetenskapliga bevis på att barn presterar bättre i skolan, har lättare för att koncentrera sig och sover bättre på nätterna. Klassrummets arbetsro påverkas också på ett positivt sätt, om dagen/lektionen börjar med några minuters träning.

Vi berättar gärna mer om vad vi kan erbjuda er.

Mind of Innovation

Grunden i innovationsbegreppet är att våga tänka nytt och våga göra annorlunda.

Medvetenheten har ökat att det är de unga som är framtiden. .Andreas Trägårdh student BTH
Vi vill göra innovation tillgängligt för alla och erbjuder workshops, föreläsningar och seminarier baserade på praktiska övningar och nedanstående metoder.

Läs mer

  • Entreprenöriellt lärande

För att främja ett innovativt klimat i framtiden ser vi entreprenöriellt lärande som en förutsättning. Skola och näringsliv knyts närmare varandra eftersom det skapas värde i alla sammanhang eleven möter och lösningar utgår från verkliga behov.

  • Value Creation Forum

Värdeskapande workshops för att i tidigt skede få in kundens perspektiv i innovationsprocessen.

Mind of Innovation har sitt ursprung i projekt vid Blekinge Tekniska Högskola, där vi utbildade studenter till att agera som innovativa mentorer i olika typer av verksamheter. Vi har också lång  erfarenhet av att utveckla pedagoger i entreprenörskap, och entreprenöriellt förhållningssätt.

Vi berättar gärna mer.

Mind of Business

Med lång erfarenhet och stort intresse för affärsutveckling och entreprenörskap erbjuder vi våra tjänster till företag med ambition att vilja utvecklas affärsmässigt.

Vad gäller entreprenörskap kan vi hjälpa dig att hitta ett svar på följande funderingar.

Är det dags att satsa på egen verksamhet?

Hur hittar jag en idé?

Är jag rätt person, och hur går jag tillväga?

Grundaren utav Mind of you Lotta Clementz.

För kontakt Ring 070-828 62 20 eller maila på info@mindofyou.se

  • Civilekonom med inriktning på organisation/ledarskap
  • Diplomerad Coach enligt ICF
  • Diplomerad Mindfulnessinstruktör av Mindfulnesscenter image003
  • Facilitator utav Innovationsprocesser enligt SRI San Fransisco